Seminaarit ja yhteiset asiantuntijatyöpajat

Verkoston toiminnan ydintä ovat verkostolle ja sidosryhmiemme asiantuntijoille suunnatut valtakunnalliset seminaarit sekä aihekohtaiset kutsutyöpajat. Verkoston tapahtumien keskeisenä periaatteena on osallistujien tasavertainen kumppanuus, vuoropuhelu eri asiantuntijatahojen ja asiantuntijoiden kesken, tutkimusosaamisen hyödyntäminen, sekä kansallisten ja seudullisten intressien yhteensovittaminen.

Seminaarit käsittelevät ajankohtaisia kokonaisuuksia kaupunkiseutujen kehittämisen kentältä ja MAL-teemoista, esimerkkeinä asemanseutujen kehittäminen, asuntopolitiikka ja täydennysrakentaminen sekä kestävä, digitalisoituva liikenne. Yhteiset asiantuntijatyöpajat ovat luonteeltaan tarkemmin kohdennettuja sekä aiheiltaan että kokoonpanoltaan. Työpajat voivat olla seminaateja valmistelevia tai itsenäisiä kokonaisuuksia tarkasti rajatusta aiheesta.

Vuoden 2017 tilaisuuksien aiheet nousevat verkoston painopisteistä: asemanseudut, asuntopoliitikka, maankäytön suunnittleun uudet seudulliset muodot ja välineet sekä Liikennejärjetelmien digiloikka. 

Jo pidetyt seminaarit ja työpajat löytyvät viereisen sivun linkeistä. Tilaisuudet jakautuvat Tilaisuudet ja Sparraus-sivujen alle sen mukaan, onko kyseessä valtakunnallinen työpaja vai tietylle kaupunkiseudulle tai kaupunkiverkostoon kohdistuva sparraava tilaisuus. Vuosien 2016-2018 valtakunnalliset työpajat löytyvät yleensä Tilaisuudet-otsakkeen alta.

Verkoston isoista kokonaisuuksista BEMINE-hankkeen tilaisuudet kuvataan sekä MAL-verkoston sivuilla että bemine.fi-sivuilla. Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston tilaisuudet puolestaan löytyvät pääsääntöisesti kaupunkiseutu.fi-sivuilta

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi, Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi, Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Kaisu Sahamies, Korkeakouluharjoittelija, HYMY-hanke, p. 044 486 3016, kaisu.sahamies (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi