Hankkeiden loppuraportit

2018

UUSI: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen Tulkintoja ja ehdotuksia esimerkkikohteiden analyysien pohjalta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2018. MAL-verkosto, Liikennevirasto,Kuntaliitto ja Sitowise.

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin- hanke

Opas kestävien liikkumispalveluiden edistämiseen keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2018.

Esittelyaineisto (osana 24/2018 julkaisua)

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet - hanke (AIKO)

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Raportti 3.4.2018, Ramboll. 70 s.

Esittelyaineisto 3.4.2018 (Ramboll)

3DYKS-hanke (AIKO)

Kaupunkisuunnittelun digitalisaatio (Hankkeen lopputuote)

Blogi Safan sivuilla, Sarita Humppi, Jyväskylän kaupunki,  7.3.2018.

2017

Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa. Voutilainen Olli (selvityshenkilö). Ympäristöministeriön julkaisuja 13/2017. 70 s. Linkki valtioneuvoston julkaisuihin

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kinnunen, Tapio. KELIPO- hanke, opinnäytetyö HAMK:lle (AIKO). Hankkeen raportti kunnille ja MAL-verkostolle, 30.5.2017

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä iikennejärjestelmää. Hankejulkaisu, HSL ja MAL-verkosto. HSL Helsingin seudun liikenne, julkaisu 7/2017. Helsinki 2017. 66 s. (AIKO)

Asumiskatsauksen uusi malli, MAL-GIS. Jyväskylän kaupunki, MAL-verkosto, Ramboll (3/2017)(AIKO)

2016

Forsström -Tuominen, Heidi (2016). Asunto-osuuskunta - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. PTT raportteja 254. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki 2016. 94 s. (AIKO)

Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun, Suuronen Heli, MAL-verkosto, syyskuu 2016. (AIKO)

Kehittämisaluemenettelyn selvitys. Kehittämisaluemenettely-selvityshankkeen loppuraportti. Newsec Oy. 3.5.2016. 33 s.

Puustinen, Sari & Mäntysalo, Raine & Karppi, Ilari. (toim.) (2016):Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin.   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016. 131 s.

Aikaisemmat (2012-2014)

MAL(PE) - aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 (MAL-verkosto)

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Panu Lehtovuori, Livady Oy, Jäljentämö Jokela (MAL-verkosto) 

Kotka-Hamina, Kauppa ja kansainväliset investoinnit, raportti 13.3.2014, Livady Oy, MAL-verkosto, Cursor Oy, Kotkan ja Haminan kaupungit 

Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit. Kansainvälinen kartoitus. Iina Sankala, syyskuu 2013 (MAL-verkosto)

Vyöhykesuunnitteluhanke, Sito Oy

Zonplanering-rapport  och bilaga (Vyöhykesuunnitteluraportin ruotsinkielinen käännös ja liite)

RAJATON-hanke, Airix Oy

Maapaikka-Hallintamalli, Maapaikka I-hanke, (Aalto-yliopisto 2/2013) 

Maapaikka II pilotointiraportti (II-vaiheen raportti, 12 s.)

Houkutteleva kaupunkiasuminen - selvitys asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeista, MAL-verkosto, Simo Turunen, 2012.(julkaistu helmikuussa 2013)

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi, Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi, Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Kaisu Sahamies, Korkeakouluharjoittelija, HYMY-hanke, p. 044 486 3016, kaisu.sahamies (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi