Hankkeiden loppuraportit

2017

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä iikennejärjestelmää. Hankejulkaisu, HSL ja MAL-verkosto. HSL Helsingin seudun liikenne, julkaisu 7/2017. Helsinki 2017. 66 s.

Asumiskatsauksen uusi malli, MAL-GIS. Jyväskylän kaupunki, MAL-verkosto ja Ramboll (3/2017)

2016

Forsström -Tuominen, Heidi (2016). Asunto-osuuskunta - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. PTT raportteja 254. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki 2016. 94 s. 

Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun, Suuronen Heli, MAL-verkosto, syyskuu 2016. 

Kehittämisaluemenettelyn selvitys. Kehittämisaluemenettely-selvityshankkeen loppuraportti. Newsec Oy. 3.5.2016. 33 s.

Puustinen, Sari & Mäntysalo, Raine & Karppi, Ilari. (toim.) (2016):Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin.   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016. 131 s.

Aikaisemmat (2012-2014)

MAL(PE) - aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 (MAL-verkosto)

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Panu Lehtovuori, Livady Oy, Jäljentämö Jokela (MAL-verkosto) 

Kotka-Hamina, Kauppa ja kansainväliset investoinnit, raportti 13.3.2014, Livady Oy, MAL-verkosto, Cursor Oy, Kotkan ja Haminan kaupungit 

Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit. Kansainvälinen kartoitus. Iina Sankala, syyskuu 2013 (MAL-verkosto)

Vyöhykesuunnitteluhanke, Sito Oy

Zonplanering-rapport  och bilaga (Vyöhykesuunnitteluraportin ruotsinkielinen käännös ja liite)

RAJATON-hanke, Airix Oy

Maapaikka-Hallintamalli, Maapaikka I-hanke, (Aalto-yliopisto 2/2013) 

Maapaikka II pilotointiraportti (II-vaiheen raportti, 12 s.)

Houkutteleva kaupunkiasuminen - selvitys asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeista, MAL-verkosto, Simo Turunen, 2012.(julkaistu helmikuussa 2013)

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi (31.3.2018 saakka)
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi