Verkoston hanketoiminta

Verkoston hanketoimintaa ovat itse toteutetut selvityshankkeet, tilatut kehittämishankkeet sekä yhteistyö tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toteuttamissa hankkeissa.

Vuosi 2012 oli hankkeiden osalta aktiivinen vuosi. Silloin päättyi kolme verkoston rahoittamaa hanketta: RAJATON, Vyöhykesuunnittelu ja Asumisen t&k-hankekartoitus. Syksyllä 2012 käynnistyi Yritysvuorovaikutuksen toteutusta ja konseptointia käsittelevä hanke 82012-2014). Vuoden 2014 loppupuolella toteutetiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän Seudullisen paikkatiedon kehittämisen hanke. Näiden projektien loppuraportit löytyvät viereisistä valikoista kunkin hankkeen kohdalta sekä sivuston otsakkeen Julkaisut alta. 

Verkosto on ollut aktiivisesti mukana lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa Maapaikka I -hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistiin helmikuussa 2013 (ks. loppuraportit ja Julkaisut). Maapaikka- hankekokonaisuus jatkui II vaiheen pilotointiosuudella ja III vaiheen menetelmän koulutusvaiheella. Hankekokonaisuus päättyi 2013 lopussa.

Verkoston hankkeita toteutetaan pienemmässä mittakaavassa vuosina 2013-2015. Verkosto on edelleen mahdollisuuksiensa mukaan valmis yhteistyöhön eri hanketoimijoiden kanssa esimerkiksi kaupunkiseuduille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisessä ja tulosten ja esimerkkien levittämisessä (ks. sparraus).

Vuosina 2014-2015 hankeyhteistyö muodostuu erityisesti yhteistyönä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toteuttamissa hankkeissa. Näitä ovat Valtioneuvoston kanslian rahoittama JULMA hanke (11/2014-12/2015), Ympäristöministeriön, Liikenneviraston ja Suomen ympäristökeskuksen sekä pilottikaupunkien UZ III - hanke (2014-2016), Euroopan komission, Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön rahoittama ja Motivan toteuttama ENDURANCE-hanke,  sekä Helsingin seudun ja Uudenmaan Vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut - hanke  (2014-2016). Myös laajemmasta, useita seutuja ja monen useamman kaupungin asemanseutujen kehittämistä koskevasta hankekokonaisuudesta on neuvoteltu.

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi (31.12.2018 saakka)
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi