MAL-blogi

MAL-aihepiiriä, verkostoasiaa ja muuta mielenkiintoista - lue meitä!

Arkisto

Yksi kirjoitus

Kirjoitukset ajalta: toukokuu 2014

MAL-verkoston kesän 2014 korkeakouluharjoittelijan terveiset

Maanantaina 26. toukokuuta 2014 | Kati-Jasmin Kosonen

Olen Turun yliopiston maantieteen maisterivaiheen opiskelija, joka lopulta päätyi takaisin synnyinseudulleen Tampereelle. Olen vastikään aloittanut työt korkeakouluharjoittelijana MAL - verkoston koordinaatiossa Tampereen kaupunkiseudun toimistolla.

Tulevat kolme kesäistä kuukautta vierähtävät syventyen suurten kaupunkiseutujen ja kaupunkien sekä valtion väliseen MAL -aiesopimusmenettelyyn. Aiesopimusmenettelyllä tuetaan yhdyskuntarakenteen ohjaamisen yhteistyötä ja maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista valtion ja kaupunkiseutujen sekä seudun kuntien välillä. Työni lopputuotteessa eli tulevassa selvitysraportissa otetaan erityisnäkökulmaksi aiesopimusten sitoutumiseen ja sitouttamiseen vaikuttavat seikat, joiden kartoittamiseksi haastatellaan useita asiantuntijoita valtion sekä neljän suurimman kaupunkiseudun kuntien ja keskuskaupunkien puolelta. Selvityksen kautta saadaan lisää tietoa aiesopimusten onnistumisista ja epäkohdista, joiden pohjalta menettelyä voidaan kehittää entistä paremmaksi.

Toimivan yhdyskuntarakenteen kehittäminen on mitä moniulotteisin kokonaisuus, jonka toteutumiseksi vaaditaan jatkuvaa muutoksiin reagoimista. Urbanisaatio kiihtyy ja kaupunkiseudut jatkavat kasvuaan, mikä muuttaa aluerakenteita paitsi maan eri osissa, myös seutujen sisällä. Väestön, työpaikkojen ja asumisen sijoittumista on ohjattava ympäristöä, sosiaalisuutta, taloutta ja yleistä arjen toimivuutta ajatellen.

Omaan aluemaantieteelliseen opintotaustaani peilaten harjoittelu antaa runsaat eväät monipuolisen uuden oppimiseen. MAL - aiesopimusten ohella pääsen seuraamaan kuntayhtymän asiantuntijoiden ja kuntien päätöksentekijöiden työskentelyä ja ottamaan osaa mielenkiintoisiin seminaareihin ja työpajoihin. Myönnettäköön, että hieman hengästyttää ajatella sitä haasteiden ja huomioonotettavien asioiden määrää, joiden yhteensovittamisen edessä yhdyskuntasuunnittelun parissa työskentelevät ovat. Osaltaan jo tämänkin vuoksi on mielenkiintoista oppia, millaista osaa MAL - aiesopimusmenettely näyttelee kaupunkiseutujen kehittämisessä.

Niina Ojaniemi, MAL-verkoston korkeakouluharjoittelija (Turun yliopisto, maantiede)

Ei kommentteja

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi