Korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies HYMY hankkeeseen

15.5.2018 13.00

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun maisterivaiheen opiskelija Kaisu Sahamies on palkattu MAL-verkoston ja Tampereen kaupunkiseudun yhteiseen HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen - selvityshankkeeseen harjoittelijana.

Selvityshankkeen ideana on integroida hyvinvointipalvelujen kehittäminen osaksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua. Tavoitteena on tukea kuntia niiden hyvinvointityössä ja tuottaa, kerätä, hyödyntää ja jalostaa tietoa. Nykyistä laaja-alaisempi tietopohja palvelee tulevaisuuden kuntien johtamista ja päätöksentekoa.

Hanke toteutetaan verkostomallilla, jonka vastuuseutuna toimii Tampereen kaupunkiseutu ja mukana ovat myös Tampereen ja Porin kaupungit, Kuntaliitto, THL ja yliopisto-osapuolia. Syksyllä hankkeessa  pidetään kutsupohjainen workshop ja haetaan rahoitusta laajemmalle kokonaisuudelle. Tavoitteena on laaja, useampivuotinen kehittämisohjelma. HYMYssä toimii valtakunnallinen asiantuntijaryhmä, nk. Sparrausryhmä toiminnan tukena.

Harjoittelijan tehtävänä HYMY:ssä on selvittää, miten kuntien nykyiset hyvinvointikertomukset kuvaavat laaja-alaista hyvinvointia ja kuntien toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi, millaisia aineistoja ja tietolähteitä kertomuksissa on käytetty, miten kuntien rajat ylittävä yhteistyö näkyy ja miten nykyiset kertomukset ja aineistot ennakoivat kuntien roolin muutosta ja varautuvat kaupunkiseutujen kasvuun. Työ kestää 4 kk, 15.5.-16.9.2018 ja työn suorituspaikkana on Seututoimisto.

Lisätiedot
kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 1952852
kaisu.sahamies@tampereenseutu.fi, 044 486 3016

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi