MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut hankkeita liikkeelle

5.4.2018 16.00

MAL-verkosto kilpailutti helmi-maaliskuussa kolme hankeaihiota osana Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkostoa (AIKO kokonaisuus). Hankkeista kaksi, Tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen ja Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus toteuttavat Joustavan maankäytön suunnittelun tematiikkaa ja yksi: Asuinympäristön digitaalisuus Tulevaisuuden monimuotoista asuntotuotanto teemaa. Jokaiseen hankkeeseen osallistuu joukko verkoston jäsenkaupunkeja oman tarpeensa ja kiinnostuksena mukaan.

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät- hankkeen kilpailutuksen voitti Sitowise Oy. Kumppanikaupungit ovat: Jyväskylä, Lahti, Tampereen seutu, Turun seutu.

Tulevaisuuden yritysalueet- hankkeen kilpailutuksen voitti FCG. Kumppanialueet ovat: Hämeenlinna-Janakkala, Lahti/ Kujala-Pippo, Pori seutu, Vaasa-Mustasaari.

Asuinympäristön Digitaalisuus- hankkeen kilpailutuksen voitti Sitowise Oy. Kumppanikaupungit ovat Kouvola, Kuopio, Oulu ja Turku.

Lisätietoja hankkeista ja Tulevaisuuden kauupunkiseudut teemaverkostosta: kaupunkiseutu.fi

AIKOn ulkopuolelta verkostossa käynnistyi kevään aikana yksi kokonaisuus: Hyvinvointiympäristön mallintaminen ja ymmärryksen kehittäminen eli HYMY selvitystyö. HYMY -selvitystä varten palkataan myös verkoston kesän 2018 korkeakouluharjoittelija.

Päättyneissä hankkeissa Bio- ja kiertotalouden maankäyttömenetelmät- hankkeen loppuraportti: "Seudullisesti merkittävien Bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus" valmistui, (linkki raporttiin) sekä 3DYKS hankkeen tuloksista julkaistiin SAFAn Blogi (Sarita Humppi, 7.3.2018).

 

 

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi