Kestävän liikkumisen ratkaisuja esiteltiin "Polkuja" hankkeen loppuseminaarissa 24.1.2018

25.1.2018 15.00

Kaupunkien kestävän liikkumisen ratkaisujen edistämistavat esittelyssä hankkeen Loppuseminaarissa 24.1.2018

Tilaisuuden aikana esittelyssä oli kestävän ja markkinaehtoisuuteen tukeutuvan liikkumisketjun yhteistoiminnalliset polut todellisissa kohteissa. Hankkeessa tunnistettiin ja edistettiin kestävien liikkumsipalvelujen muotoutumista neljällä eri kaupunkiseudulla: yhteiskäyttöautoja Jyväskylässä, polkupyöräpysäköintiä Lahdessa, jaettuja henkilökuljetuksia Tampereella ja citylogistiikkaa Turussa. Esimerkkitapauksista saatujen kokemusten pohjalta on koottu Kestävien liikkumispalvelujen käyttöönotto-opas hyödynnettäväksi muissa liikkumispalvelujen käyttöönottoa harkitsevissa kaupungeissa. Tilaisuus oli kohdistettu liikkumispalveluiden (esimerkiksi yhteiskäyttöajoneuvojen, automaattiajoneuvojen tai integroitujen matkaketjujen) palveluntarjoajille ja niistä kiinnostuneille julkisen sektorin edustajille.

Tilaisuuden kutsu ja ohjelma

Tilaisuuden esittelydiat

Hankkeen vaiheisiin, tuloksiin ja muihin kestävän liikkumisen teemoihin voit tutustua Facebookissa Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -ryhmässä tai MAL-verkoston Tilaisuuudet sivulta. Seminaari toimi jatkona 25.9. järjestetylle Kestävän liikkumisen palvelufoorumi -tapahtumalle.

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -projektissa etsitään yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntäen vaikuttavia ja konkreettisia kehittämispolkuja, joilla kuntiin ja kaupunkiseuduille saadaan syntymään kannattavaa liiketoimintaa kestävän liikkumispalveluiden kuluttajapalveluista. Työn tilaajina ovat Liikennevirasto ja MAL-verkosto, ja sen toteuttaa Sitowise. Hanke on raportointiviaheessa ja loppuraportti julkaistaan kommenttikierroksen jälkeen helmi-maaliskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Marja Rosenberg, Liikennevirasto (marja.rosenberg@liikennevirasto.fi, 029 534 3802)
Tero Piippo, MAL-verkosto (tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388 735)
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto (kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852)
Maiju Lintusaari, Sitowise Oy (maiju.lintusaari@sitowise.com, 0505715013)
Nina Frösén, Sitowise Oy (nina.frosen@sitowise.com, 040 537 5064)

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi