Asemanseutuviikkojen tarjouskilpailu kiinnosti

22.11.2017 14.00

Ympäristöministeriön ja muiden sopimuskumppaneiden (Liikennevirasto, HSY, Smart & Clean -säätiö, MAL-verkosto ja Sitra) yhteinen: Asemanseutujen asemaviikot - konseptin suunnittelu, brändäys ja toteutus tarjouskilpailu on edenneyt seuraavaan vaiheeseen. 

Tarjouksia tuli kuusi (6) kpl. Tarjousten arviointi suoritetaan marraskuun loppuun mennessä ja työ käynnistyy joulukuussa 2017 ja ulottuu keväälle 2018.

Asemanseutujen Asemaviikot konseptin suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu mahdollisten kokeiluun osallistuvien yritysten kartoitus, kontaktointi, innostaminen, osallistaminen konseptin laadintaan ja toteutukseen. Hankintaan kuuluu vuoropuhelun järjestäminen kaupunkien, yritysten ja muiden relevanttien tahojen kesken. Tämä voi esimerkiksi tapahtua mm. yhteisen Yritysfoorum -tilaisuuden muodossa. Kokeilualustana ovat pääkaupunkiseudun ja keskeisten pendelöitnivyöhykkeiden asemat, tapahtuma-aika on 16-21.4.2018.

Asemaviikko-kuulutus yrityksille

HILMA ilmoitus

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi