Raideliikenne luo maankäyttöä - seminaari Tampereella 29.11.2017

30.11.2017 11.00

Pro Rautatie ja valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto MAL-verkosto järjestivät "Raideliikenne luo maankäyttöä" seminaarin keskiviikkona 29.11.2017 Sokos Hotelli Ilveksessä Tampereella.

Tilaisuuden aineistot ovat nyt ladattavissa ja löydät ne täältä.

Seminaarin annista kertova tiedote.

Pro Rautatie ry:n ja MAL-verkoston yhteisseminaari kokosi Tampereelle maankäytön suunnittelun-, asuntorakentamisen- ja rautatieliikenteen asiantuntijat yhteen kuulemaan ja keskustelemaan kasvavan raideliikenteen merkityksestä kaupunkien kasvun ja kehityksen moottorina.

Päivän painavimman puheenvuoron piti liikenne- ja viestintäministeriön edustaja, liikenneneuvos Mervi Karhula. Hänen mukaansa maakunnilla olisi tulevaisuudessa vastuu alueellisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja tienpidosta. Karhulan mukaan uudistus ei vähennä seudullisen suunnittelun merkitystä, vaan sillä voi olla tulevaisuudessa jopa suurempi merkitys strategisten tavoitteiden yhteensovittamisessa, MALPE-suunnittelussa ja tavoitteiden toimeenpanemisessa. MALPE-integraation rooli vain syvenee, myös eri aluetasoilla.

Konkreettisia esimerkkejä seudullisesta raideliikenteen suunnittelusta antoivat Tamperen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti sekä hankepäällikkö Veikko Vänskä, jotka molemmat painottivat sekä lähijunaliikenteen että raideliikenteen merkitystä kehityksessä. Kohtaamispaikkana eri liikkumismuotojen välillä toimii Tampereen kehittyvä Asemakeskus. Suunnittelun keskeinen menettelyväline on MAL-sopimusmenettely, jonka Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen nosti esiin. Raideliikenteen kehittämisen kannalta MAL-sopimusmenettelyllä on ollut kiistaton merkitys esimerkiksi Tampereen raitiotiehankkeen onnistumisen kannalta, minkä aluetaloudelliset- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset ovat mittavat.

Kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämispotentiaali raideinvestointien myötä korostettiin useassa puheenvuorossa. Seminaarin puhujien mukaan raideliikenteen rakentamisvaiheen työllistävän vaikutuksen lisäksi tulisi huomioida myös raideliikenteen pitkäaikaiset kestävyyteen liittyvät vaikutukset: Raideliikenneinvestoinnit ovat parasta elinkeinopolitiikkaa. Raideliikenne mahdollistaa mm. panostamisen kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen, yritysten toimintaedellytysten vahvaan parantamisen sekä investointimielikuvien vahvistamisen sekä toisaalta olemassa oelvien yhdyskuntien ja kuntakeksusten vahvistamisen.

Eri kokoisten asemanseutujen kehittäminen nähtiin elinvoimaisen kehityksen moottorina. Etenkin pienemmillä paikkakunnilla asemanseudut ovat käytännössä ainoita paikkoja, mihin voidaan luoda monipuolinen, elävä urbaani kaupunkiympäristö houkuttelevine palveluineen. Suurempien kaupunkien kohdalla raideliikenteen kehittämisellä on merkitystä etenkin ilman puhtauden, liikkumistottumusten ja sosiaalisen eriarvoistumisen ehkäisyssä. Raideliikenteen kehittämistä voidaankin pitää niin suurten, kuin pienten kaupunkien ja kuntien yhteisenä intressinä ja alueen elinvoimaisuuden elinehtona.

Raideliikenteen infrahankkeilla on myös merkittäviä heijastusvaikutuksia laajalti muualle Suomeen, Kasvuvyöhykkeisiin ja keskeisiin Asemanseutukaupunkeihin.Hankkeilla on myös vahva Suomen rajat ylittää ulottuvuus. Helsinki-Tallinna tunnelista kuulemme lisää keväällä 2018!

Reijo Lehtinen ja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry

Tero Piippo ja Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi