• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan, liikennerevoluutioon ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana vuonna 2016 on 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). 

  Verkoston painopisteet vuonna 2016 tarkentuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Seminaarit ja foorumit, Keskustelutilaisuus kaupunkiseutujen roolista kunta- ja maakuntauudistuksissa järjestettiin Ympäristöministeriössä 4.11.2016 klo 8:30-12:30. Tilaisuuden aineistot löytyvät täältä.

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyssä 2016-2018. Suorat Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi.

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi. Seuraava Sidosryhmäfoorumi pidetään 30.3.2017 Helsingissä. Seuraa ilmoittelua!

  MAL-verkoston kesän 2016 korkeakouluharjoittelijan Heli Suurosen selvitystyö Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun -raportti on julkistettu. Raportti ja tiivistelmä ovat vapaasti ladattavaissa.

  UUSI: Asunto-osuuskunta selvityshankkeen raportti on julkaistu 29.11.2016. Asunto-osuuskunta  - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli raportti löytyy myös PTT:n julkaisusarjasta (PTT Raportteja 254).

  UUSI: Verkoston joulukirje 2016

   

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
 • Iina Sankala, p. 040 8468127, iina.sankala (at) tampereenseutu.fi (3.10.-31.12.2016)
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi