• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppmiseen. Mukana vuonna 2017 on 17 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). Vuoden 2017 uusi kaupunkiseutu on Kuopio.

  Verkoston painopisteet vuonna 2017 tarkentuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyssä 2016-2018. Suorat Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi.

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi.

  Asemanseudut 2017 seminaari pidettiin Helsingin päärautatieasemalla ke 7.6.2017. Seminaarin aineistoihin pääset täältä.

  Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston tulospaja pidettiin 14.6.2017 Tampereella. Aineistoihin pääset täältä.

  JULKAISUJA: Asunto-osuuskunta selvityshankkeen raportti on julkaistu 29.11.2016. Asunto-osuuskunta  - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli raportti löytyy myös PTT:n julkaisusarjasta (PTT Raportteja 254).

  MAL-GIS hankkeen loppuraportti, Jyväskylän kaupunki, MAL-verkosto ja Ramboll (maaliskuu 2017), Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2017 (Jyväskylän kaupunki)

  UUSI: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää, HSL & MAL-verkosto, (HSL julkaistu 7/2017)

  Verkoston ohjausryhmän Kokoustiedote 22.8.2017

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
 • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi (31.3.2018 saakka)
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi