• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppmiseen. Mukana vuonna 2018 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). Vuoden 2018 uusi jäsenkaupunki on Hämeenlinna.

  Verkoston painopisteet vuonna 2018 kohdistuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset ja populaarit tutkimukset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyssä 2016-2018. Suorat Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi ja asemanseutu.fi (Fiksu ASSA)

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi. BEMINE Foorumi IV Kaupunkiseudut kartalle järjestettiin 13.3.2018 Kellohallissa Kalasatamassa. BEMINEstä järjestettiin myös tapaaminen MAL-verkoston ohrylle ja muille sidosryhmille 19.6.2018 TEM:ssä Helsingissä.

  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin - hankkeen Palvelufoorumin (25.9.17) ja Roadshow - kierroksen aineistot ja loppuseminaarin aineistot löydät täältä. Hankkeen tuloksia esiteltiin myös ECOMM 2018 Uppsalassa 30.5.2018 (Nina Frösén ja Kati-Jasmin Kosonen)

  Syksyllä 2018 järjestettään mm. Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen -seminaari 27.9.2018 Kokouskeskus Paasitornissa. Ilmoittaudu täältä 13.9.2018 mennessä. Kutsuseminaari on maksuton.

  JULKAISUJA:

  UUSI: Seudullisesti merkittävien Bio-ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Hankkeen loppuraportti 3.4.2018, Ramboll

  UUSI: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Opas kestävien liikkumispalvelujen edistämiseen
  keskisuurilla kaupunkiseuduilla
  . LTS 24/2018. Liikennevirasto.

  Vuoden 2017-2018 päättyneiden hankkeiden muut julkaisut löydät täältä.

  Verkoston ohjausryhmän Kokoustiedote 4.6.2018

  Verkostokatsaus (toukokuu 2018) löytyy täältä.

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi, Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi, Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
 • Kaisu Sahamies, Korkeakouluharjoittelija, HYMY-hanke, p. 044 486 3016, kaisu.sahamies (at) tampereenseutu.fi
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi