• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppmiseen. Mukana vuonna 2018 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). Vuoden 2018 uusi jäsenkaupunki on Hämeenlinna.

  Verkoston painopisteet vuonna 2018 kohdistuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset ja populaarit tutkimukset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyssä 2016-2018. Suorat Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi.

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi. BEMINE ja  STN Kaupungistumisen dynamiikka hanke URMI järjestivät yhteisen Suomi kaupungistuu! - Kaupungistuuko Suomi?  Yhteiskehittelyfoorumin Kellohallissa 1.-2.11.2017. Tilaisuuden aineistoihin ja puheenvuoroihin pääset täältä. BEMINE Foorumi IV järjestetään 13.3.2018 PKS-alueella. Teemana on Kaupunkiseudut kartalle!

  "Raideliikenne luo maankäyttöa" seminaari järjestettiin 29.11.2017 Hotelli Ilveksessä Tampereella. Seminaari oli Pro Rautatie ry:n ja MAL-verkoston yhteisseminaari. Aineistoihin pääset täältä. Seminaarin tiedote löytyytästä.

  "Tulevaisuuden asuntotuonnan suunnittelu" seminaari. MAL-verkoston, ARA:n ja Kuntaliiton yhteinen asumisen ja asuntopolitiikan seminaari järjestettiin ke 13.12.2018 Hotelli Arthurissa Helsingissä. Ohjelman ja aineistot löydät täältä.

  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin - hankkeen Palvelufoorumin (25.9.17) ja Roadshow - kierroksen aineistot löydät täältä. Loppuseminaari järjestetään 24.1.2018 Pasilassa. Seuraa ilmoittelua!

  JULKAISUJA: Asunto-osuuskunta selvityshankkeen raportti on julkaistu 29.11.2016. Asunto-osuuskunta  - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli raportti löytyy myös PTT:n julkaisusarjasta (PTT Raportteja 254).

  MAL-GIS hankkeen loppuraportti, Jyväskylän kaupunki, MAL-verkosto ja Ramboll (maaliskuu 2017), Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2017 (Jyväskylän kaupunki)

  Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää, HSL & MAL-verkosto, (HSL julkaistu 7/2017)

  Verkoston ohjausryhmän Kokoustiedote 28.11.2017

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
 • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi (31.3.2018 saakka)
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi