• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu vatlion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppmiseen. Mukana vuonna 2017 on 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). 

  Verkoston painopisteet vuonna 2016 tarkentuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Seminaarit ja foorumit, Keskustelutilaisuus kaupunkiseutujen roolista kunta- ja maakuntauudistuksissa järjestettiin Ympäristöministeriössä 4.11.2016 klo 8:30-12:30. Tilaisuuden aineistot löytyvät täältä.

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyssä 2016-2018. Suorat Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi.

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi. Seuraava Sidosryhmäfoorumi pidetään 30.3.2017 Musiikkitalossa Helsingissä. Seuraa ilmoittelua!

  MAL-verkoston kesän 2016 korkeakouluharjoittelijan Heli Suurosen selvitystyö Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun -raportti on julkistettu. Raportti ja tiivistelmä ovat vapaasti ladattavaissa.

   Asunto-osuuskunta selvityshankkeen raportti on julkaistu 29.11.2016. Asunto-osuuskunta  - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli raportti löytyy myös PTT:n julkaisusarjasta (PTT Raportteja 254).

  UUSI: Verkoston ohjausryhmän Kokoustiedote 7.2.2017

   

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
 • Iina Sankala, p. 040 8468127, iina.sankala (at) tampereenseutu.fi (3.10.-31.3.2017)
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi