• MAL-verkosto

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan, liikennerevoluutioon ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana vuonna 2016 on 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). 

  Verkoston painopisteet vuonna 2016 tarkentuvat Asemanseutujen kehittämiseen, monipuoliseen tulevaisuuden asuntotuotantoon sekä MALPE-suunnittelua ja seutujen elinvoimaa edistäviin yhteisiin prosesseihin. Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Julkaisu: JULMA-hankkeen loppuraportti: "Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin".

  Seminaarit ja foorumit: MAL-verkoston ja Tekesin yhteistyönä järjestetämän Asemanseutujen kehittämistä kaupunkien kasvun moottorina - seminaari 19.5.2016 aineistot oat ladattavissa.

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on valittu mukaan valtioneuvoston (TEM/ AIKO) Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen menettelyyn vuosille 2016-2018.

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimusneuvoston Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman Beyond MALPE Coordination: Integrative Envisioning eli BeMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. Hankkeen Aloitusfoorumi järjestettiin 31.8.2016 Tieteiden talolla. Tilaisuuden alustukset löytyvät täältä.

  MAL-verkoston kesän korkeakouluharjoittelijan Heli Suurosen selvitystyö Digitaalisten palvleujen liittäminen maankäytön suunnnitteluun valmistuu viikolla 37.

   

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi
 • Heli Suuronen, p. 040 8468177, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi (31.8.2016 asti)
 • Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A (Finlayson), 33210 Tampere, www.mal-verkosto.fi